<? print trim($names[$l]) ?>
synergist.kiev.ua
Русский English
Українська
Статті, книги
Консультації
Тренінги
Блог
Корисні посилання
Контакти

Статті, книги
⇒
Фінанси
⇒
Епоха складних систем і легких грошей

Олена Пугачова,
Костянтин Солов’єнкоЕпоха складних систем та легких грошей

АНОТАЦІЯ

У статті розглядаются проблеми фінансової кризи з точки зору теорії складних систем. Основна ідея статті полягає в тому, що недооцінка рівня складності сучасної економічної системи може призвести до порождення нових проблем та криз.

ABSTRACT

The problems of financial crises in the light of the theory of complex systems are discussed. The main idea of the paper is that underestimation of the level of complexity of modern economic system can lead to new problems and crises.

…а все-таки, господа, какие раньше
хорошие были деньги, легкие деньги...
Сейчас не то, сейчас деньги пошли тяжелые…

А.Н. Островский, «Последняя жертва»

Постановка проблеми

Епоха швидко нажитих багатств і карколомних кар'єр створила ілюзію, що секрети економіки відкриті і є готові рецепти успіху і благополуччя. Ці рецепти з успіхом пропонують консультанти та бізнес-тренери. Освіта звузилася до меж «корисного знання», націленого на швидкий результат, і не змушує людину замислюватися про витоки небаченого в історії благополуччя і про відповідальність за прийняті рішення. У цьому сенсі життя стає легшим. Проте, не легшими, стають економічні кризи, вихід з яких завжди пов'язаний з вибором нового шляху розвитку і переоцінкою сформованої системи цінностей і стереотипів.

Що підказує сучасна наука у цій важкій ситуації? Світова наука стверджує, що сучасний світ - це складна система, що готових рецептів немає, що самі вчені в більшості випадків вже не можуть отримувати однозначні результати, і що результати подій в більшій мірі визначаються характером колективних взаємодій всіх учасників цієї системи.З історії теорії складних систем

Ще в зовсім недалекому минулому (років 30-40 тому) з'явилися перші систематичні наукові дослідження в галузі теорії хаосу. Тоді здавалося, що цей цікавий феномен залишиться в межах природничих наук, і висновки теорії хаосу будуть цікавити тільки самих допитливих. Самі ж дослідження в цій області представлялися складними навіть для фахівців, оскільки вимагали не тільки знань і досвіду, але і, в першу чергу, перегляду світоглядних засад, на яких будувалася класична наука. Вступити в суперечку з ньютонівської парадигмою, що панувала понад 300 років, було непросто, оскільки в її рамках було створено той технічний прогрес, який змінив людську діяльність і став джерелом багатства і процвітання.

Хто б міг тоді подумати, що відкрити секрет вічного прогресу завадять дрібні деталі, що зараз все наполегливіше дають про себе знати в самих різних галузях життя, і що висновки теорії хаосу стануть лейтмотивом майже всіх сучасних дискусій. Виявилося, що рішення індустріального століття не дуже підходять століттю інформаційному. Більш того, знайти нові більш придатні рецепти в рамках класичної науки в принципі неможливо.

В 90-і роки група видатних вчених, серед яких було кілька лауреатів Нобелівської премії, покинули Національну лабораторію в Сант-Аламосі (США), де, до речі, розроблялася атомна бомба, і утворили відомий нині інститут Санта-Фе з вивчення комплексних адаптаційних систем. Можливо, це символічно, але події останніх років показують, що зміна системних властивостей - не менш грізна зброя, ніж атомна бомба: досить змінити системні властивості держави і воно почне знищувати себе сама своїми ж власними руками. Втім, мова не про таємні плани американських вчених, а про ту силу, яка закладена в природі складних систем.

Вчені з Санта-Фе так визначили свою задачу: «Немає сенсу вивчати хаос. Він занадто хаотичний. Давайте вивчати складність (Complexity), де за допомогою комп'ютерів ми зможемо щось з'ясувати». І вони, дійсно, досягли успіхів у цій галузі, відкривши фундаментальні властивості неживих і живих систем та вказавши на їх практичне застосування в бізнесі, менеджменті та соціально-економічному розвитку суспільства.Невирішені раніше частини загальної проблеми

Не можна недооцінювати той факт, що ми живемо не тільки в період економічної кризи, але і зсуву наукової парадигми, що серйозно вплине на всі аспекти людського життя. Природа науки змінюється: її фокус переміщується від частин до цілого. Теорія складних систем - нова галузь наукових знань, що вивчає як виникає колективна поведінка системи з локальних взаємодій її частин. Вся проблема полягає в тому, що ціле в даному випадку не є сума характеристик окремих частин. У цілого виникає нова властивість, яка не може бути виведена навіть з ретельного вивчення складових частин. Така властивість отримала назву емерджентності. Ця властивість виявляється у виникненні нових структур, властивостей, якостей або моделей поведінки на макрорівні, що виникають із взаємодії на мікрорівні. Хорошим літературним образом емерджентності може послужити розповідь барона Мюнхаузена, про те, як він витягнув сам себе разом з конем з болота за волосся. У житті складних систем таке, дійсно, іноді трапляється. Найбільш відомим проявом емерджентності, можливо, є ефект синергії, суть якого полягає в посиленні результатів роботи групи співробітників в порівнянні з результатами їх роботи окремо. З прикладами емерджентності в бізнесі ми стикаємося кожного разу, коли спостерігаємо, як у звичайних умовах компанії перетворюються в успішні, коли в них відбуваються технологічні прориви, коли з'являються свої ноу-хау.Формулювання цілей статті

Метою цієї статті є розгляд проблем фінансової кризи з точки зору теорії складних систем.Теорія складних систем про фінансову кризу

На сьогоднішній день вивченням складних систем займаються чисельні наукові співтовариства. Серед них: Інститут Санта-Фе (Santa Fe Institute, New Mexico, USA, створений в 1984 р.), Інститут складних систем Нової Англії (New England Complex Systems Institute, USA, 1996 р.), Європейське співтовариство складних систем (Complex systems Society, 2004).

На думку президента Інституту складних систем Нової Англії (NECSI) Яніра Бар-Яма, джерело сьогоднішніх проблем знаходиться в ігноруванні взаємозалежності [1]. Всі знають, що ми пов'язані один з одним локально і глобально. Але, як не дивно, це не стало частиною сучасної економічної політики, політики планування та інвестицій.

Наприклад, фінансові фірми підраховують ризики для кожної трансакції окремо, а потім підсумовуючи, отримують загальний ризик. Це призводить до того, що безпека фінансової системи значно переоцінюється, тому що невдачі деяких трансакцій можуть мультиплікативно посилювати ризики інших. У 2007 році Федеральний Резервний Банк Нью-Йорка опублікував дослідження, виконане фахівцями в області складних систем, в якому зазначалося, що величезна сума грошей була витрачена на оцінку ризиків окремих інвестиційних проектів, у той час як майже ніякої уваги не приділялося оцінці системного ризику, який може бути величезним. Зростання зв'язків у фінансовому світі не тільки сприяє поширенню проблем, але робить всю систему більш гомогенною і більш вразливою до драматичних змін. Однак, це попередження не була сприйняте належним чином.

Одним з ключових моментів, що призвів до втрати різноманіття, є стандартизація критеріїв, які використовуються для оцінки економічних успіхів. Наприклад, вартісна міра ризику VaR. З кінця 90-х років банки стали регулярно публікувати значення VaR показників. Опоненти вказували на те, що це може викликати «стадне почуття», що виявиться в тому, що банки будуть масово розпродувати активи з падаючим значенням VaR показника. Але ця тривога також залишилася без уваги.

З точки зору теорії складних систем різноманітність - запорука життєздатності системи в мінливому світі. Втрата різноманітності - дуже серйозна проблема, хоч одноманітність набагато полегшує життя. Справа в тому, що більша частина економіки пов'язана ланцюжками позитивного зворотного зв'язку: якщо люди більше купують, то створюється більше робочих місць, працівники заробляють більше грошей і купують більше товарів. Проблема з позитивним зворотним зв'язком полягає в тому, що ланцюжки можуть почати діяти в протилежному напрямку: якщо люди менше купують, то починається скорочення робочих місць, це веде до зниження доходів і до меншого обсягу покупок. Для стабілізації цих ланцюжків повинен бути вибір місць, де можна працювати, купувати і продавати, тобто різні шляхи взаємодії з ринком. Більша різноманітність створює більшу стабільність системи як цілого.

Як допомогти фінансовій системі зберегти різноманітність? Одна з рекомендацій: фахівці радять вбудовувати в систему так звані «просіки». У лісових масивах просіки дозволяють швидше локалізувати можливі осередки пожеж. Однак це пов'язано з тим, що трансакційні витрати банків зростуть. Це навряд чи сподобається банківському сектору, тому що він згоден в першу чергу пожертвувати різноманітністю заради більш тісних зв'язків, що знижує витрати і збільшує прибуток. Збереження різноманітності не в останню чергу пов'язано і з проблемою відповідальності: у такій складній мережі як фінансова система, за великим рахунком, ніхто ні за що не відповідає.

Далі, з точки зору теорії складних систем «невидима рука ринку» - це колективна поведінка. На думку Яніра Бар-Яма сьогодні проблема полягає в тому, що економічна політика не враховує складність і непередбачуваність такої поведінки. Небезпека виникає тоді, коли багато людей роблять одне й те саме. Наприклад, коли занадто багато інвесторів вкладає гроші у певні фонди, створюючи бульбашки на фондовому ринку. Або, коли занадто багато інвестують гроші в цінні папери, забезпечені пулом іпотек, наслідки чого ми спостерігали напочатку кризи.

Це старий парадокс, який полягає в тому, що погано мати багато навіть хороших речей. Іпотека - гарна ідея, але легкість отримання іпотечних кредитів може обернутися зворотною стороною, коли це набуває масового характеру. Іншим прикладом може бути гарна ідея коротких продажів (short selling). Короткі продажі допомагають витіснити з ринку слабкі фірми і уникнути ринкових бульбашок. Це добре поки їх небагато. Але коли їх стає багато, вони здатні розправитися навіть з великими компаніями. Вони знищують одну компанію за іншою. У такій ситуації їх іноді називають хижаками, і це недалеко від правди. Невелика кількість хижаків оздоровлює стадо, вбиваючи самих слабких і хворих. Але коли хижаків стає багато, вони руйнують все. Спроби обмежити діяльність коротких продавців на фінансових ринках не призводять до того, що короткі продажі скорочуються. Вони просто переміщуються з фінансового сектора економіки в інші і продовжують свою спустошливу діяльність там. Таким чином, взявши під захист частину стада, ми робимо більш вразливою іншу його частину. Все тісно взаємопов'язане.

Що потрібно робити, щоб хорошого було не так багато? Стриманість - одне з коштовних достоїнств людини. Але стриманість важлива і в економіці. Своєчасне регулювання може більш ефективно обмежити надлишок коротких продажів. Ефективніше, ніж навіть заборони.

Янір Бар-Яма пропонує, піддавати економічну політику перевірці в тій же мірі строгості, яка присутня у звичайній науці. Це поки не прийнято робити, але сучасні наукові досягнення можуть допомогти моделювати складні ситуації. Моделювання складних систем показує, зокрема, як легко повірити в те, що насправді невірно. Моделі, що допомагають бачити і передбачати колективну поведінку, можуть підказувати більш ефективні управлінські рішення. І це поки не досліджена область економічних знань. (Див. деякі з праць: [2-16]).Висновки

Відчуття легкості і життєвого достатку, позбавлених серйозних обмежень - оманливе уявлення про світ, в якому ми живемо. Ми застали коротку історичну мить відносно мирного співіснування легких грошей і складних систем. Надалі можливість отримання легких грошей все більше буде залежати від адекватності нашого рівня мислення складності сучасних проблем. Лінійність, передбачуваність, стабільність - ключові позиції традиційного мислення. Вони до певного часу значно спрощували життя і допомагали знаходити відповідні рішення. Однак, світ, у якому ми живемо сьогодні, описується іншими характеристиками: взаємозв'язок, взаємозалежність, невизначеність, непередбачуваність. Старі випробувані рецепти в новій ситуації можуть створити лише нові проблеми. Тому важливо розуміти, що проблеми нинішньої кризи не в окремих помилках і прорахунках, а в тому стилі мислення, який почав давати збій.Литература

 1. Debora MacKenzie , Why the Financial System is Like an Ecosystem. New Scientist 2679 (2008)
 2. Пугачева Е.Г., Соловьенко К.Н. Самоорганизация социально-экономических систем. Учебное пособие. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. – 172 c. Див. також: http://spkurdyumov.narod.ru/Obrazo.htm#Ob77або http://iee.org.ua/files/pub/76.ua.ru.en
 3. Пугачева Е.Г., Соловьенко К.Н. Синергетичний менеджмент // Менеджмент: збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 12. – С.51-62. Див. також: Сайт «Корпоративный менеджмент» (2010): http://www.cfin.ru/management/strategy/synergetics.shtml
 4. Пугачева Е.Г., Соловьенко К.Н. Синергетический менеджмент - новая парадигма управления, направленная на устойчивость компании // Сайт Києво-Могилянскої бізнес-школи: http://www.innovations.com.ua/uk/articles/4/22/656
 5. Пугачева Е.Г., Соловьенко К.Н. Фавориты президентской гонки могут оказаться за бортом // Сайт «Українська правда»: http://vybory.pravda.com.ua/articles/4b320793e4ac0/ (...)
 6. Пугачева Е.Г. От экономического роста к экономическому кризису // Сайт Інституту еволюційної економіки (Київ): http://iee.org.ua/ru/pub/p120
 7. Пугачева Е.Г. Политический хаос в Украине с точки зрения теории хаоса // Сайт Всеукраїнської експертної мережі: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/detail.php?ID=18869 (...)
 8. Пугачева Е.Г. Как запустить самоорганизацию? // Сайт Всеукраїнської експертної мережі: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/detail.php?ID=14774
 9. Пугачева Е.Г. Кошелек или жизнь (взгляд с точки зрения синергетики) // Сайт Всеукраїнської експертної мережі: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/detail.php?ID=16411
 10. Пугачева Е.Г., Соловьенко К.Н. Меняем ценности на удобства // Сайт «Путеводитель в мире бизнес-финансов»: http://www.prostobiz.ua/biznes/razvitie_biznesa/stati/menyaem_tsennosti_na_udobstva
 11. Пугачева Е.Г., Соловьенко К.Н. Эволюционная модель рынка труда специалистов // Alma mater. - №6, 2000. – С.34-38.
 12. Пугачева Е.Г., Соловьенко К.Н. Открытость и самоорганизация в реформе высшей школы // Alma mater. - №5, 1998. – С.3-7.
 13. Пугачева Е.Г., Соловьенко К.Н. Самоорганизация высшей школы? Нет, реформы // Alma mater. - №3, 2005. – С.3-7.
 14. Pugacheva E.G., Solov’enko K.N. Higher Education: Some Problems of Self-Organization // Russian Education and Society, vol.42, no.10 (October). – 2000. – рр. 5-10.
 15. Соловьенко К.Н. Наука не является социальной силой. Это - упущенные возможности общества  // Сайт Всеукраїнської експертної мережі: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=35221
 16. Соловьенко К.Н. Маркетинг – глаза и уши предприятия, PR – его голос // Журнал "Marketing Media Review", № 13-14 (82), 2009, с.24.

Стаття надрукована:

⇑
Вгору


При повному або частковому використанні матеріалів сайту «Синергетик», посилання на авторів і сайт обов’язкове. У випадку публікації в інтернеті обов’язкове активне гіперпосилання на http://synergist.kiev.ua
synergist.kiev.ua © 2010 - 2022